13 oktober 2015, om 19:30

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering, waar ondermeer de begroting voor 2016 zal worden vastgesteld, vindt plaats op 13 oktober. Aanvang 19.30. Net als vorige keren zal dit gecombineerd worden met een themabijeenkomst om 20.00. De locatie en de thema bijeenkomst zal nog worden gecommuniceerd.

Ook worden op deze vergadering de nieuwe bestuursleden verkozen. Vooralsnog hebben drie dames zich aangemeld, te weten Ayse Konuksever, onder meer momenteel druk betrokken bij de Ombudsteams, Raja Rbigui, die zich hard maakt voor stageplekken voor MBO-ers en oudgediende Marianne Ringma. Vanuit het bestuur zien we deze leden graag toetreden, want meer slagkracht betekent meer daden. Mocht je zelf ook bij het bestuur willen, neem dan vooral contact met ons op!