11 februari 2014, Cafe de Amstelhoek | Cafe de Amstelhoek

Een uurtje met Ad Melkert

Wij willen jullie van harte uitnodigen voor ‘Een uurtje met Ad Melkert’ in Café de Amstelhoek, Inloop 20 uur. Start 20.30 uur.

Het rapport ‘De bakens verzetten’ van de commissie Melkert wijst de koers naar een economie waarin sociale, ecologische en economische belangen goed in evenwicht zijn. Waarin de economie niet alleen meer om geld draait. Concrete voorstellen naar goed werk voor iedereen, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Weg van een economie beheerst door zucht naar korte termijn winst.

Als Amsterdamse afdelingen hebben wij Ad uitgenodigd om als voorzitter van de commissie en in aanloop naar het komende congres informeel met ons van gedachte wisselen. Hij komt graag. Komt u dus ook naar ‘Een uurtje met Ad’ op dinsdag 11 februari in Café de Amstelhoek. Inloop 20 uur. Start 20.30 uur. Wij hopen u bij deze mooie ontmoeting in grote getale te kunnen begroeten.