13 maart 2014 | basisschool Kortrijk

Les rondom verkiezingen basisschool Kortrijk

Lijsttrekker Coby van Berkum verzorgt een les rondom de verkiezingen op basisschool Kortrijk.