20 juni 2013, muzyQ Studio’s, Atlantisplein 1, Amsterdam Oost | muzyQ Studio’s, Atlantisplein 1, Amsterdam Oost

#vanwaarde020: verheffing en binding

#vanwaarde020 wordt georganiseerd door de programmacommissie Centrale stad in voorbereiding van het verkiezingsprogramma.

Bij deze tweede bijeenkomst gaan we verder met de waarden verheffing en binding.

Sprekers zijn o.a.: Marleen Stikker, Mercedes Zandwijken, Mark de Kruik, Floor Ziegler, Paul Kalma en Nina Tellegen.

 

Meer lezen over Van Waarde?
Wilt u meer weten over het landelijke Van Waarde-project van de Wiardi Beckman Stichting (zeker doen!), dan kun u hier meer lezen over de vier thema’s, de interviewsmet mensen in het land en het concluderende essay van WBS-directeur Monika Sie Dhian Ho.