1 mei 2017

1 mei viering in het Schouw

De PvdA Amsterdam-Noord vierde vandaag in verpleeghuis het Schouw De Dag van de Arbeid. Het was een geslaagde bijeenkomst met ongeveer 100 deelnemers. Gastspreker was voormalig staatssecretaris en oud burgermeester van Amsterdam Job Cohen.

Stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum trapte af met een persoonlijke anekdote over eerdere 1-mei vieringen, hoe zij zich inzet voor Noord en haar worsteling met de verkiezingsuitslag van maart 2017. Ook gaf ze aan dat ze nog steeds voor haar idealen staat en zich daarvoor zal blijven inzetten.
Job Cohen stond stil bij de sociaal democratische grondbeginselen van de partij. Hij benoemde onze belangrijkste doelen, eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen. Hij benadrukte dat dankzij sociaal democratie afgelopen 70-jaar een enorme vooruitgang is geboekt in Nederland. Cohen noemde gelijke behandeling en bestaansrecht de belangrijkste doelen die we als PvdA voor de toekomst moeten realiseren en waarborgen.
We hadden ook een paar jubilarissen onder ons aan Coby van Berkum de dankbare taak om hen te eren. Zo ontving Hr. Groot de prachtige Willem Dreespenning, hr. Groot is al 65 jaar onafgebroken trouw lid van de PvdA. En mw. R. Beers dia al 25 jaar lid is ontving uit handen van Coby van Berkum een prachtige koperen speld, als dank voor haar 25 jarig lidmaatschap.
De muzikale bijdrage werd geleverd door Melange Rood.