Door op 8 september 2013

19 september: Ga in gesprek met PvdA Noord op startbijeenkomst

Uitnodiging

Startbijeenkomst verkiezingscampagne op 19 september 2013

Laat uw stem dus horen! Kom op de startbijeenkomst van de verkiezingscampagne:

donderdag 19 september

aanvang 20.00 uur

in het Hyperion Lyceum, Tolhuisweg 6 (vlak achter de Tolhuistuin)

 

Verkiezingscampagne in de startblokken

In maart 2014 bepalen de inwoners van Noord hoe hun stadsdeel bestuurd gaat worden. Niet meer in de vorm van een stadsdeelraad, maar als bestuurscommissie nieuwe stijl, de opvolger van de deelraad. De PvdA in Noord maakt zich nu al op om de verkiezingscampagne te starten. Want ook in de periode 2014-2018 is het belangrijk dat de PvdA lokaal én stedelijk voldoende steun krijgt om op te blijven komen voor de mensen in wijk en buurt, voor goed onderwijs, voor meer banen, voor cultuur en zorg, voor gelijke kansen voor alle Noorderlingen.

 

Wat heeft Noord nodig?

De start van de campagne willen we heel graag samen met u vormgeven. U weet immers wat u verbeterd zou willen zien in Noord. U heeft ideeën om te investeren in buurten en wijken. U heeft wellicht een visie op de toekomst van Noord, op het onderwijs van uw kinderen en hun kansen op voldoende werk. En misschien heeft u wel een mening over de culturele verscheidenheid van Noord. U wilt vast wel vertellen wat Noord de komende jaren nodig heeft. Het gaat er om dat wij uw mening horen, er over met u debatteren, en uw opvattingen weten te verwerken in ons verkiezingsprogramma. Daarbij hebben PvdA-leden een beslissende stem, ook in de samenstelling van de kandidatenlijst én de nieuwe lijsttrekker voor de PvdA.

 

 

De avond valt in twee delen uiteen:

1. Maak kennis met de kandidaat-lijsttrekkers voor gemeente en stadsdeelverkiezingen: resp. Pieter Hilhorst en de kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PvdA Noord. Alle PvdA-leden in Noord hebben een beslissende stem over de man of vrouw die onze lijst zal aanvoeren.

2. Geef uw mening, vanuit uw eigen achtergrond en rol in Noord, over de vraag wat Noord de komende periode nodig heeft. Dit gebeurt aan discussietafels waaraan de kandidaat-lijsttrekkers aanschuiven. Zie voor een nadere invulling van het programma de volgende pagina.

Namens het afdelingsbestuur van de PvdA nodig ik u van harte uit! Meld u zich van tevoren even aan op mailadres pvda@noord.amsterdam.nl? Op dit email-adres kunt u ook terecht als u nog vragen mocht hebben over de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Frank de Graaff.

 

PROGRAMMA STARTBIJEENKOMST VERKIEZINGSCAMPAGNE 19 september 2013

In: Hyperion Lyceum, Tolhuisweg 6, Amsterdam-Noord, Aanvang 20.00 uur

Vanaf 19.30 uur:

Inloop met koffie/thee

20.00 uur:

Korte toelichting van PvdA-afdelingsbestuur op de nieuwe bestuurlijke situatie en op de procedure om in Noord tot programma, lijsttrekker en kandidaten voor de bestuurscommissie te komen.

20.15 uur:

Presentatie van elke kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA in Noord en de PvdA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen Pieter Hilhorst.

20.50 uur:

Pauze.

21.00 uur:

Rondetafelgesprekken over verschillende thema’s waarbij de kandidaat-lijsttrekkers om de beurt aanschuiven. Alle ideeën, suggesties, kritiekpunten en discussieresultaten worden per tafel opgetekend en dienen als basismateriaal voor het te maken verkiezingsprogramma.

22.00 uur:

Afsluiting en borrel.

De avond wordt geleid door Arend de Geus, programmamaker bij RTV Noord-Holland en freelance moderator.

 Hou onze site in de gaten voor alle nieuws over de verkiezingscampagne, bijeenkomsten en blogs van de kandidaten