Neem adviezen stadsdeelcommissie serieus

Door Canan Uyar op 23 november 2019

Toen stadsdeelcommissies in maart 2018 van start gingen kregen we als enig instrument het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aangereikt. Volgens het college konden we daarmee namelijk het verschil maken. We zijn dan ook teleurgesteld dat we van de tot nu toe uitgebrachte adviezen maar af en toe wat te horen hebben gekregen.

Onze commissielid Canan Uyar heeft afgelopen woensdag tijdens de stadsdeelcommissievergadering dit onderwerp op de agenda gezet en kwam met een verzoek en behoefte aan meer transparantie en terugkoppeling van onze adviezen.

Discussie hierover in de commissie heeft ons teleurgesteld, argumenten als: ‘waarom zo’n verzoek’, ‘dit is teveel gevraagd van hardwerkende ambtenaren’, ‘college zal met een oplossing komen’ passeerden namelijk de revue. Zowel de meeste commissieleden als het bestuur stonden niet echt open voor ons voorstel om een lijst in de agenda toe te voegen met de tot nu toe door de stadsdeelcommissie-Noord uitgebrachte adviezen en een terugkoppeling daarvan.

Adviezen zijn onze enige kracht en wat ons betreft mogen we er heel wat van verwachten minimaal toch een stukje terugkoppeling. We weten dat het presidium naar aanleiding van klachten uit de stadsdeelcommissies hiermee bezig is en in december met een voorstel zal komen om het ‘voortaan’ beter te doen. Ons ging het niet alleen om ‘gevraagde adviezen die voortaan beter opgepakt’ zullen worden, juist om een overzicht te krijgen van alle adviezen sinds het begin van de stadsdeelcommissies.

Na veel wikken en wegen bood de stadsdeelsecretaris een ‘voorlopige’ tussenoplossing aan: een lijst met uitgebrachte ongevraagde adviezen en bijhouden daarvan aan de agenda toevoegen. Omdat steun voor meer er niet in zat in de commissie namen we genoegen met dit aanbod, echt betreurenswaardig.

Democratie is een groot goed maar het schijnt dat we af en toe niet goed weten hoe we daarmee om moeten gaan en hoe we ons democratisch recht mogen opeisen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar