Door Canan Uyar op 8 april 2014

Akkoord dagelijks bestuur; Coby van Berkum voorzitter

De kogel is door de Noordse kerk: er is een bestuurscoalitie van PvdA, D66 en SP. En er is een commissievoorzitter: ‘onze’ eigen PvdA-lijsttrekker Coby van Berkum. Samen met Saskia Groenewoud van D66 en Erna Berends van de SP zal ze de bestuurscommissie Noord de komende vier jaar leiden. De drie DB-leden zijn maandag 7 april unaniem gekozen door de leden van de bestuurscommissie, het algemeen bestuur van Noord.
Op deze avond presenteerde Coby van Berkum in het algemeen bestuur de nieuwe bestuursploeg, het ‘dagelijks bestuur’ van de bestuurscommissie Noord. De afgelopen week hebben de drie vrouwen in meerdere bijeenkomsten gesproken over de hoofdlijnen van het bestuursakkoord, waarin iedere partij zichzelf programmatisch moest kunnen terugvinden.

Bestuursstijl
Dat hoofdlijnenakkoord is nu rond, onder de titel “Samen werken aan vernieuwing: van woord naar daad”. Daarin wordt ook de stijl van besturen besproken. Coby van Berkum: “Onze bestuursstijl zal vooral vasthoudend zijn. We nemen serieus dat we de ogen en oren van het gemeentebestuur zijn in Noord, maar we zijn ook de mond van de bewoners van Noord richting bestuurders in de Stopera”. Dat werd beaamd door wethouder Andrée van Es, die deze avond een ronde maakte langs alle voormalige stadsdelen: “We verwachten in B&W veel van de gebiedsagenda en vinden het heel belangrijk dat we lokaal ogen en oren hebben om te weten wat er in de wijken en buurten leeft en wat we daaraan moeten doen. Ik wens u vier geweldige jaren!”

Portefeuilles
De drie DB’ers hebben hun portefeuilles verdeeld. Als voorzitter zal Coby van Berkum de komende jaren werken aan economie, werk en inkomen, horeca en toerisme, stedelijke ontwikkeling en gebiedsgericht werken. Sasika Groenewoud richt zich de komende vier jaar op openbare ruimte en groen, verkeer, financiën (wat altijd een portefeuille van de voorzitter was), onderwijs en sport. Erna Berends is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en welstand, armoedebeleid, buurthuizen, welzijn, ouderen, wonen en cultuur.

In het Hoofdlijnenakkoord breken de drie fracties PvdA, D66 en SP een lans voor de aanpak van wonen, jeugd/ouderen/welzijn/armoede, leren en werken en openbare ruimte. En de buurt is de basis, zo staat in de inleiding te lezen. Op 16 april zal de bestuurscommissie de inhoud van het akkoord bespreken.

(verslag: Tom Tossijn)

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar