Door Canan Uyar op 24 maart 2015

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam-Noord

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam-Noord

Locatie: De Meeuw Motorwal 300 1021 PH Amsterdam
Tijd: 19.30 – 22.00

We bespreken vanavond onder andere:
-Het Ombudsteam en de zorg in Noord.
-Het werkplan dat het bestuur heeft opgesteld.
-In dit plan staan ideeën over hoe we de afdeling de komende jaren samen sterker kunnen maken.
-De inbreng van de leden is daarbij zeer gewenst.

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2.Terugblik Verkiezingen, Wiljan,

3. Stand van Zaken ‘Zorg in Noord’: Coby, Jesse, Tilly,

4. Update Ombudsteam: Tilly en Jesse,

5. Financien, Jean-Micheal + Kascommissie,

6. Bespreking en Vaststelling Werkplan.

7. Wat verder ter tafel komt

Locatie: De Meeuw Motorwal 300 1021 PH Amsterdam
Datum: 24 maart 2015
Tijd: 19.30 – 22.00

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar