Amsterdam aardgasvrij

Door Canan Uyar op 14 mei 2020

Amsterdam wordt aardgasvrij, dat is nodig om de stad duurzamer en klimaatneutraal te maken.
Het is een grote overstap die stapsgewijs per buurt en wijk ingevoerd zal worden.
Bij iedere buurt wordt gekeken welke warmteoplossing voor die buurt passend en betaalbaar is.
Gemeente is van voornemen om dit in goed overleg met de buurtbewoners en partners (zoals woningcorporaties) te doen.
Gisterenavond hebben we als stadsdeelcommissie zijnde een advies hierover uit gebracht.
We hebben als commissieleden twee technische sessies hierover gehad, we merken dat het een complexe proces is.
Daarom is het heel erg belangrijk dat deze transitie goed uitgelegd wordt aan onze bewoners.
Wat ons betreft zijn er heel wat zorgpunten; hoe betrek je zoveel mogelijk bewoners hierbij, hoe houdt je dit betaalbaar, hoe weet je welke wamtebron passend is voor een buurt, blijft er wat te kiezen voor bewoners en kan je achteraf (mocht je spijt hebben) overstappen naar een andere warmtebron zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt?
Al deze zorgen hebben we in ons advies meegegeven aan de Gemeente.
Zoals gezegd het is een complexe proces en het zal heel wat van ons allemaal vergen.
Daarom is het heel erg belangrijk dat we dit proces stap voor stap moeten gaan volgen. En dat gaan we zeker doen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar