Door op 10 februari 2012

Armoede in Amsterdam Noord

De PvdA Afdeling Amsterdam Noord organiseert op dinsdag 21 februari een discussie over Armoede in Noord.

Wat is armoede, hoeveel mensen leven in Noord in armoede, hoe kan worden georganiseerd dat ook mensen in armoede in hun primaire behoeften kunnen voorzien? Paul Scheerder van het Leefkringhuis schetst het beeld.

Wethouder Freek Ossel komt vertellen over het armoedemanifest waarin het bestrijden van oorzaken en gevolgen van armoede wordt benaderd vanuit de sociale veerkracht van mensen en hun netwerken zelf. Hoe staat het hier mee en welke resultaten worden bereikt.

Coby van Berkum, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord licht de aanpak in Noord toe.

Piet van Diepen, initiatiefnemer van Wikistad (Wikistad.nl), de Veban (ondernemersvereniging in Noord), Will van Schendel van stichting Doras en Adnan Aydemir van Agiad (vereniging voor jonge Turkse Ondernemers) geven de discussie kleur.

Doel van de avond is de zorg voor mensen in armoede zeker te stellen en daarnaast ideeën te bedenken waardoor het mensen kan lukken het armoede niveau te ontstijgen.

De fractie van de PvdA in de stadsdeelraad is aanwezig en zal de discussie benutten om tot een verdieping van de armoedeaanpak in Noord te komen.

De avond begint om 20.00 uur in buurthuis De Meeuw, hoek Meeuwenlaan – Motorwal.

Ook niet leden van de PvdA zijn van harte welkom om aan de discussie deel te nemen.