Door op 3 juni 2012

Behoud skatepark voor Amsterdam Noord

Het skatepark in de NDSM Scheepsbouwloods dreigt te verdwijnen omdat de verhuurder, stichting Kinetisch Noord, per 1 augustus de huur heeft opgezegd. De stichting heeft de opdracht gekregen om de loods verder te ontwikkelen zodat de exploitatie kostendekkend is. Volgens stichting Kinetisch Noord is het niet mogelijk de loods verder te ontwikkelen zolang het Skatepark een van de huurders is.
De PvdA in Amsterdam Noord wil dat het Skatepark behouden blijft voor het stadsdeel.

Markus Sanders (fractievoorzitter PvdA): ‘Het Skatepark is een mooie voorziening waar behalve Noorderlingen ook ontzettend veel mensen van buiten het stadsdeel gebruik van maken, zo’n 37.000 per jaar. Het is de enige overdekte skatebaan van Amsterdam en dient als voorbeeldfunctie voor veel skateparken binnen en buiten Nederland. Het zou zonde zijn als deze goed gebruikte sportvoorziening uit Noord, zou verdwijnen’.
Tijdens de raadsvergadering van 30 mei heeft de PvdA een motie ingediend waarin zij het Dagelijks Bestuur vragen te zoeken naar een oplossing. De motie werd unaniem aangenomen.  Het Dagelijks bestuur zal samen met de betrokken partijen een het College van B&W op zoek gaan naar de mogelijkheden om een overdekt Skatepark in Noord te behouden’. ‘Ook willen wij dat het DB aan Kinetisch Noord vraagt om akkoord te gaan met een verlenging van het huurcontract tot 1 november 2012, zodat er meer tijd is voor onderzoek naar een nieuwe locatie voor het skatepark’. Uiterlijk in november 2012 zal het DB de resultaten van dit overleg met de raad delen.