Door Canan Uyar op 26 september 2013

Behoud Sociaal raadslieden

Veel burgers in Amsterdam-Noord kunnen door allerlei oorzaken niet meekomen en zijn onvoldoende in staat om zelf een oplossing voor hun (financiële) problemen te vinden.
Sociaal Raadslieden spelen onder andere een cruciale rol bij de snel- en doeltreffendheid van schuldhulpverlening. Ze bieden specifieke hulp aan de bewoners van Noord en werken preventief. De vraag naar schuldhulpverlening en naar de diensten van Sociaal Raadslieden is de afgelopen jaren flink gestegen.

Zowel in 2011 als in 2012 was er sprake van bezuinigingen op de Sociaal Raadslieden. Ik vond dit niet kunnen. Wegvallen en/of vermindering van Sociaal Raadsliedenwerk betekent een extra last op de schouders van de schuldhulpverlening omdat zij deze taken dan moeten overnemen; dit zou uiteindelijk een lange rij bij de schuldhulpverlening betekenen waardoor Noorderlingen langer in schulden blijven zitten. Een bezuiniging op Sociaal Raadslieden zou dus niet de gewenste uitwerking, namelijk een besparing op kosten, leveren omdat het elders kostenverhogend gaat werken.

Om het niet zover te laten komen heb ik zowel in 2011 als in 2012 een motie ingediend, die beide met algemene stemmen zijn aangenomen, om de Sociaal Raadslieden op dezelfde peil te houden als voorheen. Dit was belangrijk omdat een vermindering van het aantal Sociaal raadslieden of wegbezuinigen ervan heel veel problemen voor onze bewoners zou betekenen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar