14 januari 2017

Fractie Pvda-Noord wenst u een voorspoedig 2017

We wensen u een voorspoedig 2017. Een jaar waarin wij als fractie in Amsterdam Noord doorgaan met wat we al drie jaar doen: keihard knokken voor de Noordelingen.

Een ongedeelde stad, waarbij kansen voor iedereen zijn, ongeacht waar je wieg heeft gestaan, waar we niet met de ruggen tegen elkaar staan, maar met de gezichten naar elkaar toe.

Kansen voor de jeugd, zodat zij ook de kans hebben op een goede toekomst. Het afgelopen jaar hebben we aandacht gevraagd voor voortijdig schoolverlaten, stages en laaggeletterdheid. Daar gaan we ook in 2017 mee door.

Een veilig stadsdeel. Onze stadsdeelvoorzitter, Coby van Berkum, werkt daar dagelijks hard voor. En ook de rest van de fractie is hier hard mee bezig geweest, en dat blijven we doen ook dit jaar.

Volg de fractie op www.amsterdam.pvda.nl of https://www.facebook.com/pvda.noord.amsterdam/ of neem gerust met één van de fractieleden contact op.

We zijn er voor u. Ook in 2017.

Met vriendelijke groet,

Coby van Berkum, Alphons Muurlink, Canan Uyar