Door op 23 december 2016

Bestuur omarmt PvdA voorstel voor meer bomen in Noord

Het bestuur van Amsterdam Noord heeft ingestemd met een voorstel van de PvdA om alle gelden die bestemd zijn voor de compensatie van bomenkap in 2017 te investeren. Er zullen in de lente veel nieuwe bomen gepland worden in Noord. Noord wordt groener.

Onderzoek

Als een boom wordt gekapt, moet er één terug komen. Dat zijn de regels in Amsterdam. Kan dat niet, dan moet je een geldbedrag storten, zodat ergens anders in Noord een boom kan worden geplant. Uit onderzoek van de PvdA bleek een half jaar geleden dat de bomenkap slecht werd gehandhaafd in Amsterdam Noord. Er verdwenen bomen, en Noord werd minder groen. We wilden dat het zgn. Groencompensatiefonds werd aangevuld en dat al het geld uiterlijk in 2017 uitgegeven moet worden.

Meer bomen

In december kon het bestuur aangeven dat naar aanleiding van het onderzoek van de PvdA alle vergunningen zijn doorgenomen, en alle locaties bezocht. Daardoor bleek dat nog eens 120000 euro in het fonds gestort moest worden, waarvoor weer nieuwe bomen kunnen worden geplant. Ook zijn er nu afspraken gemaakt over de handhaving. Tenslotte kwam het bestuur op verzoek van de PvdA ook met een investeringsplan voor 2017.

Fractievoorzitter Alphons Muurlink: ‘Noord is een groen stadsdeel en dat moet zo blijven ondanks de nieuwbouw’. Dit PvdA initiatief draagt daaraan bij, en daar ben ik trots op’.