Door op 12 januari 2017

Betere afspraken openbaar vervoer in Amsterdam Noord

In 2018 gaat de Noord-Zuid lijn rijden. Dit heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer in Amsterdam Noord. De PvdA heeft in november aandacht gevraagd voor een aantal verbeteringen, en is blij met het resultaat.

Niet te ver hoeven lopen voor een halte

Voor de PvdA is het belangrijk dat je niet te ver hoeft te lopen naar een halte. Op verschillende plekken in Noord dreigt die afstand veel te groot te worden vanaf 2018, onder meer in Elzenhagen. De gemeente erkent nu dat de ontwikkeling van nieuwe wijken kan betekenen dat op relatief korte termijn de routes van sommige buslijnen moet worden heroverwogen, en noemt daarbij specifiek de Elzenhagensingel. De gemeente vraagt het GVB in de vervoerplannen na 2018 in overleg met de gemeente rekening te houden met deze gebiedsontwikkeling.

Er komt een oplossing voor stadspashouders in Noord-West

Het GVB rijdt vanaf 2018 niet meer naar Oostzanerwerf, Walvisbuurt en Kadoelen. Die bewoners zijn aangewezen op het streekvervoer. Daarmee zijn de afspraken nog niet gemaakt. Stadspashouders die een GVB kaart ontvangen hebben dan geen toegang meer tot het OV in deze wijken. Voor de PvdA niet acceptabel. De gemeente heeft inmiddels aangegeven met de regioraad, GVB, EBS en Connexxion in overleg te treden om een oplossing te vinden voor deze stadpashouders. We blijven die nauw volgen.

Instabiele busverbinding lijn 37 wordt aangepakt

De huidige lijn 33 stopt ermee. Vanaf 2018 moeten bewoners van Nieuwendam met lijn 37 naar het nieuwe metrostation. Maar lijn 37 is niet echt betrouwbaar vanwege de Schellingwouderbrug als die openstaat. En omdat de lijn onbetrouwbaar is, wordt lijn 37 ingekort tot het nieuwe metrostation. Daardoor moeten bewoners ook nog eens overstappen als ze verder willen reizen in Noord. De PvdA vroeg hier aandacht voor, en is blij dat de gemeente gaat werken aan een verbetering van de betrouwbaarheid van lijn 37. Als dat is gelukt, wordt die doorgetrokken en zal dan doorrijden naar de Banne en het Mosveld.

Lijn 38 ook na 20 uur weer laten rijden

De huidige lijn 38 rijdt na 20 uur niet meer. Terwijl deze lijn voor bewoners van belang is voor het uitgaansgebied aan de IJoever,  Overhoeks en Vogelbuurt. Ook na 2018 blijft dit zo als het aan het GVB ligt. De PvdA was hiermee niet blij. De gemeente wijst het GVB nu op de snelle gebiedsontwikkeling in Noord en het belang van een goede ontsluiting van het OV, zowel overdag als in de avonduren. Zo is de bereikbaarheid van het uitgaansgebied in de Overhoeksstrip ’s avonds (en daarmee ook de Vogelbuurt) een aandachtpunt volgens de gemeente. Het is nog niet geregeld, maar er wordt verder over gesproken. Dat is een goede start.

Helaas is het niet gelukt om de huidige lijn 36 ook weer in het weekeinde te laten rijden naar Sloterdijk. We blijven hiervoor aandacht vragen.