28 september 2010

Bezoek Tuindorp Oostzaan

In Tuindorp-Oostzaan hebben we 35 gesprekken gevoerd met buurtbewoners. We hebben de tijd genomen voor wat langere gesprekken dan tijdens de drukke verkiezingstijd. Soms spraken we met buurtbewoners aan de koffietafel, soms over het tuinhek of aan de deur. Stuk voor stuk waren het prettige gesprekken. Het is positief dat buurtbewoners hier ook de tijd nemen om met ons te praten. Deze gesprekken hebben ons veel informatie en inzichten gegeven.

Veel buurtbewoners wonen over het algemeen prettig in Tuindorp-Oostzaan. De wijk is als een dorp in de grote stad Amsterdam. Veel mensen wonen al heel lang in deze buurt (vaak meer dan 20 of 30 jaar). De buurtsamenstelling is grotendeels gelijk gebleven de afgelopen decennia, maar steeds vaker verhuizen nieuwe bewoners naar deze buurt. Veel zorgen gaan over (mogelijke) veranderingen in de buurt.

We hebben heel goede gesprekken gehad over landelijke politiek. Een aantal buurtbewoners hebben zorgen over veiligheid, stijgende huurprijzen, de multiculturele samenleving, werkeloosheid en de economie. We hebben gesproken over de PvdA, maar ook over de kabinetsformatie en de rol van de PVV. Door deze gesprekken leren we hoe we als PvdA beter kunnen inspelen op zorgen en verwachtingen. Veel buurtbewoners willen dat de PvdA duidelijker zegt waar we voor staan. Ook lokale thema’s kwamen aan de orde, zoals te hard rijdende auto’s, hondenpoep op veldjes, hangjongeren op het Zonneplein, en grofvuil dat te laat wordt opgehaald. Deze hele concrete worden snel opgepakt om er wat aan te doen.

(Auteur: Maarten Poorter)