Door op 30 juni 2011

Bibliotheek behouden en blijvend steun voor kwetsbare groepen

Stadsdeel Noord moet flink bezuinigen de komende jaren maar wat de PvdA betreft worden de lasten verdeeld. De stadsdeelorganisatie moet meer bijdragen om inwoners en zeker kwetsbare groepen als ouderen, jongeren en minder draagkrachtigen zoveel mogelijk te ontzien.

Bij behandeling van de Voorjaarsnota tijdens de deelraadsvergadering van 25 juni gaf fractievoorzitter Markus Sanders daarom aan blij te zijn dat er door het bestuur op het armoedebeleid nauwelijks bezuinigd wordt. Wel heeft de fractie zorgen over het geld dat weggehaald wordt bij voorzieningen waar veel inwoners van Noord direct gebruik van maken.
Sanders: ‘wij maken ons zorgen over de voorgestelde bezuinigingen op de bibliotheek bij het Hagedoornplein, de muziekschool, de jongerencentra en het opbouwwerk. Voorkomen moet worden dat voorzieningen voor jongeren en ouderen minder goed bereikbaar worden. Daarnaast wordt ook sociale werkvoorziening Pantar getroffen door de bezuinigingen. De PvdA heeft samen met de coalitiepartners een motie ingediend waarbij het bestuur gevraagd wordt om bij alle nieuwe opdrachten te bekijken of deze door Pantar kunnen worden uitgevoerd’.