Bomenkap in stad, maar terug planten ho maar

5 februari 2018

 

Er worden jaarlijks in Amsterdam veel bomen gekapt. Omdat ze plaats moeten maken voor woningbouw of omdat ze ziek zijn.

Door verkeerde toepassing van de regelgeving en gebrekkig toezicht op het kappen, dreigt Amsterdam zijn groene karakter te verliezen. In 2016 bleken in Noord alleen al 7900 bomen ‘vermist te zijn’: van de bomen waar in vijf jaar een kapvergunning was aangevraagd, was onbekend of ze ook echt gekapt en vervangen waren.

Zelfs van de door het stadsdeel gekapte bomen ontbrak die informatie. Verantwoordelijk bestuurder Saskia Groenewoud (D66) moest erkennen dat er onvoldoende toezicht was geweest.

Ze nam maatregelen om herhaling te voorkomen. De kans is groot dat hetzelfde probleem ook in andere stadsdelen speelt aangezien het kappen en het toezicht daarop stedelijk is georganiseerd.

 

Nieuwe bomen
Een tweede probleem blijkt de uitvoering van de regelgeving. Een gekapte boom moet worden vervangen in Amsterdam. Als dat niet op dezelfde plek kan, moet er geld worden gestort in het herplantfonds van de gemeente.

Op die manier kan een nieuwe boom op een andere plek worden geplant. Lijkt duidelijk toch? En belangrijk. Want in heel Amsterdam zijn veel zieke bomen, aangetast door verschillende plagen. Zieke kastanjebomen, meidoorns of essen moeten worden vervangen als ze niet beter kunnen worden.

Bij bespreking van dit onderwerp in de bestuurscommissie in Noord bleek dat het bestuur vindt dat uit het fonds geld mag worden gehaald voor andere doeleinden dan nieuwe bomen. Dat is volstrekt in strijd met de gemeentelijke regels.

 

Uitleg van de regels
Als in alle stadsdelen deze uitleg van de regels wordt gehanteerd, verdwijnt veel groen in Amsterdam in rap tempo. Het derde probleem is dat het fondsgeld wordt besteedt aan onder meer luizenbestrijding, bodemverbetering of gronddrainage. Tot 2016 deed de gemeente dat, maar pas met de invoering van nieuwe regelgeving in Amsterdam wordt geld gebruikt dat bedoeld is voor de herplant van bomen.

En dat betekent dat er dus minder gekapte bomen kunnen worden teruggeplant. Gebrekkig toezicht, slechte handhaving en onjuiste uitvoering van de regelgeving leiden tot een afname van bomen en ander groen.

Het is daarom van belang dat toezicht en handhaving verbetert, en dat het geld voor de herplant van bomen niet wordt gebruikt voor het oppoetsen van de begroting van stadsbeheer, maar voor de herplant van gekapte bomen.

In de bestuurscommissie in Amsterdam-Noord leidde de herplantplicht al tot heftige meningsverschillen tussen het algemeen bestuur en D66-portefeuillehouder Saskia Groenewoud.

Zij besteedde een groot deel van het fonds aan het vervangen van zieke bomen op dezelfde plek. Dat is in strijd met de regels, maar belangrijker, ze had toegezegd dit niet te doen. De Partij van de Arbeid is van plan haar aan die toezegging te houden.

 

Opiniestuk Alphons Muurlink

Verschenen in het Parool op 25 januari 2018