Brede steun voor PvdA voorstel investeren in groen