Door op 31 maart 2010

Coaltievorming met GroenLinks en VVD mislukt

Na 2 weken intensief met elkaar gesproken te hebben, hebben de drie partijen moeten constateren dat het niet lukt op dit moment een coalitie te vormen.

Vanaf het begin was duidelijk dat de vraag of er in de toekomst sprake kan zijn van uitbreiding van betaald parkeren een heikel punt was.

Voor PvdA en GL was het van belang dat alle opties open blijven en steeds de beste oplossing wordt gekozen, rekening houdend met alle belangen. Helaas bleek een concept coalitieakkoord waar de partijen zich op alle andere punten in konden vinden, voor de VVD geen reden om over haar eis heen te stappen. Na gesprekken met de lijsttrekkers van VVD en Groen Links, is in goed overleg besloten de onderhandelingen niet voort te zetten.

Dit betekent dat de 2e optie, zoals die door onze lijsttrekker Rob Post tijdens de openbare raadsvergadering van 16 maart werd benoemd, zal worden onderzocht: een coalitie van 3 of 4 partijen waarbij Groen Links, SP en D’66 betrokken zijn. De gesprekken zullen nog deze week starten.

de onderhandelingsdelegatie

Markus Sanders, Frank de Graaff en Rob Post