28 oktober 2013

Coby van Berkum gekozen tot lijsttrekker van Amsterdam Noord

Coby van Berkum is de winnaar van een zeer spannende strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA in Amsterdam Noord. Aan de lijsttrekkersverkiezing deden vijf uitstekende en allen op eigen wijze zeer ervaren kandidaten mee. Abelhak Belkasmi, Markus Sanders, Alphons Muurlink, Jesse Bos en Coby van Berkum hebben zich de voorgaande weken op twee bijeenkomsten gepresenteerd aan de leden. Leden van PvdA Noord konden van 13 oktober tot en met zaterdag 27 oktober hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Omdat het niet altijd eenvoudig/mogelijk was een electronische stem uit te brengen is aan de leden bericht dat papieren stemmen tot uiterlijk zaterdag 27 oktober uitgebracht, mee konden tellen.

Er zijn in totaal 110 geldige stemmen uitgebracht. 85 stemmen zijn electronisch uitgebracht

In de eerste ronde had nog geen enkele kandidaat een meerderheid zodat de procedure van de PvdA waarbij de volgende voorkeursstemmen gaan meetellen werd toegepast. Hieruit is de huidige wethouder Coby van Berkum als winnaar uit de bus gekomen.

Op 2 december houdt de afdeling haar ledenvergadering waar de formele bekrachtiging van deze uitslag alsmede het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma aan de orde zal zijn.

Coby is blij met haar overwinning: “afgelopen jaren hebben we veel nieuwe bedrijvigheid naar noord gehaald terwijl we ondanks de bezuinigingen de voorzieningen voor de kwetsbaren in stand hebben weten te houden. Komende jaren zet ik al mijn energie in om dit uit te bouwen! ”

De PvdA noord bereidt zich met de nieuwe lijsttrekker voor op een nieuwe periode, die start op 19 maart 2014 met de verkiezing voor de bestuurscommissies. Het stadsdeelbestuur van Amsterdam Noord bestaat straks uit 13 bestuurscommissieleden, waaruit drie dagelijks bestuurders worden gekozen. Ze zullen samenwerken met alle bewoners, ondernemers en andere partijen in Noord.