16 maart 2014

Coby van Berkum: “Regie over uitvoering zorg hoort bij bestuurscommissie”

De Noordse partijen liggen dicht bij elkaar met hun standpunten. Dat bleek tijdens het slotdebat van de lijsttrekkers van de vijf grootste partijen in Noord, afgelopen vrijdagavond 14 maart in het Hyperion Lyceum. Over meer werkgelegenheid waren ze het met elkaar eens, over de aanpak van de mismatch tussen scholen en bedrijfsleven ook, idem over de aanpak van werkloosheid, ook over stageplaatsen en voorzieningen voor jongeren in de wijk, en al helemaal over de zorg voor ouderen. Het was echt zoeken naar de verschillen en de vijf lijsttrekkers behandelden elkaar uitermate beleefd, soms waarderend zelfs. Zo kreeg PvdA-lijsttrekker Coby van Berkum van haar politieke opponenten alle lof voor de manier waarop zij de afgelopen vier jaar de zorg- en onderwijsportefeuille in Noord heeft vormgegeven. Elisabeth Groot van de VVD beaamde ruiterlijk: “Coby heeft hard geknokt voor de mensen en de zorg in Noord”.

Zorg was sowieso een belangrijk punt in dit verkiezingsdebat. Want daarover bleek er bij diverse lijsttrekkers kritiek op het landelijk beleid: hoe gaat het er over een paar jaar uit zien na de decentralisatie van jeugdzorg en de AWBZ, worden er niet teveel verzorgingshuizen gesloten terwijl wijkverpleging en thuiszorg niet bij machte zijn om de groeiende groep thuiswonende ouderen en chronisch zieken te helpen? Hoe wordt het allemaal georganiseerd door gemeente en bestuurscommissies? Misschien moeten de grote decentralisaties maar een jaartje worden uitgesteld, vonden sommigen. Zodat gemeenten, dus ook Amsterdam, meer tijd hebben om zich voor te bereiden.
PvdA-lijsttrekker Coby van Berkum constateerde dat juist door de decentralisaties de aanpak van de nieuwe bestuurscommissie ertoe doet voor Noord, vooral wat betreft de regie over de uitvoering van alle bestaande en nieuwe zorgtaken. En dat moet vooral op maat, beaamde Coby de argumenten vóór kleinschaligheid van haar SP-concullega Erna Berends. De rechtse aanpak is immers grootschalig, anoniem, kent weinig maatwerk, is bureaucratisch. “Onze aanpak als PvdA op stadsdeelniveau is om kleinschaliger zorgteams in Noord te regelen die elk een relatief kleiner deel van de bevolking bereiken, zodat er veel meer maatwerk kan worden geboden en ouderen en gehandicapten nog iets te vertellen hebben bij zorgaanbieders en nog gehoord worden. Daarom is het belangrijk dat wij bij de centrale stad met succes kunnen knokken voor onze regie over de uitvoering in de zorg, want die hoort bij ons,” aldus Coby van Berkum.

Toch was er een ander thema waarover de partijen heel verschillend dachten, en dat was de volkshuisvesting. Erna Berends van de SP bond de kat de bel aan: de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn belachelijk lang en er wordt te weinig gebouwd voor mensen met een smalle beurs. Coby van Berkum was het met haar eens, maar zoekt het naar oud beproefd PvdA-recept in de zelfopgelegde verplichting om ten minste 30 procent van een nieuwbouwplan te reserveren voor sociale huur. Saskia Groenewoud van D66 en VVD’ster Elisabeth Groot vonden daarentegen dat er veel meer woningen voor middengroepen gebouwd of gerenoveerd moeten worden, zodat scheefwoners die nu nog in de goedkope woningen wonen, daar naartoe kunnen vertrekken en goedkope woningen beschikbaar worden voor mensen met een smalle beurs. En vooral wilde Coby van Berkum dat de bestuurscommissie zoveel mogelijk invloed blijft uitoefenen op de woningcorporaties, met name ten behoeve van ouderenhuisvesting. Coby: “Juist als door sluiting van verzorgingshuizen ouderen worden gedwongen meer thuis te wonen, dan moet dat wél in betaalbare woningen!”

Uitslag van de verkiezingen: woensdagavond 19 maart a.s.!

Auteur: Tom Tossijn