Coby van Berkum: “Regie over uitvoering zorg hoort bij bestuurscommissie”