Door op 17 september 2016

College van Amsterdam laat inwoners van Noord keihard vallen

Sinds 2015 heeft stadsdeel Noord enorm moeten bezuinigen in opdracht van het college. Niet omdat het moet, maar omdat het College geld nodig heeft voor haar eigen plannen. Noord is door de bodem gezakt.  En nu worden de inwoners van Noord weer hard gepakt. Niet eerder had ik zo een weerzin tegen bezuinigingen. Aangezien het College tot nu toe niet luistert, volgt hierbij een noodkreet voor de gemeenteraad.

Vanaf 1 januari 2017 moet Noord dit keer € 1,5 miljoen bezuinigen voor de stedelijke vastgoedproblematiek. Daarnaast valt € 2,4 miljoen weg voor kwetsbare buurten en draait Noord zelf op voor de jaarlijkse kosten van € 3,3 miljoen die het gevolg zijn van de sterke groei van het stadsdeel. De gevolgen zijn dramatisch voor Noord.

Geen enkele maatregel is meer mogelijk zonder in te grijpen in de kerntaken van het stadsdeel. We zien dat de middelen voor de basisvoorzieningen al in de huidige situatie niet toereikend zijn voor de problematiek van de inwoners in onder andere de wijken De Banne, de Kleine Wereld, Molenwijk en Oud-Noord. In deze wijken is een cumulatie van armoedeproblematiek, werkloosheid, lage participatiegraad en gezondheidsproblemen zichtbaar.

Om een idee te geven van de gevolgen voor Noord:

  • Geen handhaving in avonden en weekenden, geen toezicht in de kwetsbare wijken
  • Stoppen met preventie jeugdoverlast via sportstimulering voor kinderen ouder dan 12 jaar
  • Beëindigen Buurtactiviteiten Gezond Gewicht
  • Ernstige verloedering openbare ruimte
  • Overlast en bereikbaarheidsproblemen door bouwprojecten
  • Het volgen en begeleiden van radicaliserende inwoners, Top 600 jongeren en treitergezinnen is niet meer mogelijk 

Al vaker hebben we als één geluid vanuit Noord aan het college gezegd: “het kan niet.  Je vermorzelt Noord en de Noordelingen”. Het risico van een tweedeling van de samenleving ligt keihard op de loer.  Maar op onze eerdere noodkreten hebben we niet eens een antwoord gekregen van het College. Alleen het volgende verzoek om wéér een bezuiniging. De inwoners van Amsterdam Noord worden totaal niet serieus genomen. En als vertegenwoordiger van die inwoners steekt me dat.

Bezuinigingen komen voor natuurlijk. Tijdens crisistijd een aantal jaren geleden, begreep ik dat harde keuzes gemaakt moesten worden. Maar bezuinigingen zoals nu die het gevolg zijn van keuzes van het college om andere dingen te kunnen doen, waarmee je de Noordelingen zo enorm laat vallen, vervult me met enorme weerzin.

Uit wanhoop zou je bijna voor een bouwstop pleiten in een poging onze inwoners niet op te laten  draaien voor de hoge kosten van de groei van ons stadsdeel. Dat kan natuurlijk niet, want er zijn al te weinig woningen, en het is het college dat hierover gaat. En juist dat college ontvangt wel meer geld door die nieuwe bewoners: meer leges, erfpachtcanon, gemeentebelastingen. En dat geld komt niet terecht bij de inwoners die dat keihard nodig hebben. En dat steekt.

Mijn hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad.

Alphons Muurlink – Fractievoorzitter