Door op 15 mei 2015

College wil bevoegdheid stadsdeel op sport intrekken. PvdA is tegen.

Het College van B&W wil twee miljoen bezuinigen op Sport. Hierbij hebben de portefeuillehouders Sport in de stad de volgende bestuurlijke uitgangspunten geformuleerd: burger centraal; meer efficiency, ontdubbelen van taken en werkzaamheden; borgen van ‘couleur locale’ en ruimte voor ondernemerschap. Onlangs ontving het stadsdeel het voorstel van het College, waarover het college op 19 mei een besluit wil nemen. Het voorstel beloofd weinig goeds: de PvdA herkent de couleur locale totaal niet.

De PvdA kan zich in beginsel vinden in het voornemen van het college om het beheer en onderhoud van sportaccommodaties, sportloket en facilitaire zaken ambtelijk te centraliseren in de stad. Wel vindt de PvdA het nodig dat deze vervolgens gedeconcentreerd te laten werken in de stadsdelen, en de bezuiniging wordt gehaald zonder aan kwaliteit in te leveren in de accommodaties en dienstverlening voor sporters, sportende schooljeugd en sportverenigingen.

De PvdA vindt het belangrijk dat sport op stadsdeelniveau is ingericht: sportbuurtwerk en sportstimulering werken nauw samen in Stadsdeel Noord en kunnen daarmee effectief en efficiënt hun werk doen en een belangrijke bouwsteen vormen voor de ‘dragende samenleving’ in Noord. Dat is belangrijk om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) en daarmee voor de inwoners van Noord.

Het college stelt nu voor om de bevoegdheden weg te halen van de stadsdelen. Dat kan natuurlijk niet. Niet voor niets is het juist bij de stadsdelen belegd omdat dat goed voor de bewoners is. Bovendien kun je niet een jaar na invoering van het systeem van stadsdelen en bestuurscommissies als college even een onderdeel daarvan terloops wijzigen omdat het je goed uitkomt om een bezuinigingstaakstelling te halen.

De PvdA zag haar standpunt prima verwoord door het Dagelijks Bestuur zodat het wachten is op het definitieve besluit van het College.