23 januari 2013

Diederik Samsom bezoekt zaterdag 26 januari Amsterdam Noord

Diederik Samsom bezoekt Amsterdam Noord. Deze zaterdag, 26 januari, gaat de PvdA in tientallen gemeenten de buurt in. Voorzien van rode rozen trekken honderden vrijwilligers de straten door. Hoe ervaren mensen hun buurt? Wat gaat er goed? Wat kan er beter en wat zou de rol van de politiek, op lokaal dan wel landelijk niveau, daarbij kunnen zijn? Tot slot wordt er aan bewoners gevraagd wat het Kabinet Rutte-Ascher over vier jaar bereikt moet hebben.

Partijleider Diederik Samsom bezoekt de Volewijck in Amsterdam Noord. De wijk, die een kleine 5.000 bewoners telt, behoort tot één van de 40 aandachtswijken van Nederland. Het stadsdeel is de laatste jaren druk in de weer om de traditionele arbeiderswijk op te knappen.  Wijkbewoners van de Volewijck kunnen Diederik Samsom, vergezeld door Markus Sanders, PvdA fractievoorzitter Amsterdam Noord, tussen 13.30 en 14.45 uur aan hun deur verwachten.  Bewoners die Diederik niet aan de deur treffen en alle andere inwoners van Noord zijn vanaf 14.30 uur van harte welkom in buurthuis de Volewijck. Daar blikt Diederik Samsom terug op zijn bezoek aan de buurt. Wat is hem opgevallen? Verder is er voldoende ruimte om hem het hemd van het lijf te vragen.   Naast Diederik Samsom gaan enkele ondernemers uit de buurt in op de vraag wat Volewijck voor hen betekent. Tot slot laat de recent aangetreden wethouder Pieter Hilhorst zijn licht schijnen over Amsterdam Noord. Iedereen is van harte welkom! We begroeten u graag met een kop snert of warme chocolademelk.

  • Locatie bijeenkomst: Buurthuis de Volewijck Heimansweg 33
  • Tijd: Deur open vanaf 14.30 uur.
  • Start bijeenkomst 15.15 uur (tot 16.30 uur)