Door op 29 oktober 2011

Duidelijkheid voor bewoners van der Pekbuurt

De PvdA vindt dat de huurders in de Van der Pekbuurt duidelijkheid moeten krijgen over de plannen die woningbouwcorporatie Ymere heeft voor de buurt. Bewoners wachten al tijden op een renovatie- en sociaal plan dat door woningcorporatie Ymere in het vooruitzicht is gesteld.

Deelraadslid Marianne Ringma: ‘de huurdersvereniging vraagt al jaren aandacht voor de afnemende leefbaarheid in de buurt en de onzekerheid waarin bewoners verkeren. Maar deze inspanningen hebben tot nu toe niet geleid tot concrete plannen door de woningcorporatie. Wij willen niet afwachten hoe de lange leegstand van woningen en de ongewenste gevolgen daarvan voortduren in de van der Pekbuurt’.

De PvdA diende daarom met coalitiepartners GroenLinks en SP tijdens de raadsvergadering van 26 oktober een motie in die raadsbreed is aangenomen. Met de motie draagt de deelraad het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord op om bij Ymere aan te dringen om nog dit jaar de plannen voor de van der Pekbuurt te presenteren. Ook moet het stadsdeel in samenwerking met Ymere en de bewoners een plan van aanpak voor de buurt opstellen.