Een veilige oversteek op de IJdoornlaan

Door Paul Scheerder op 20 september 2019

IJdoornlaan is een hele lange en grote weg in Noord waar soms behoorlijk snel wordt gereden. Weg heeft met afstanden stoplichten en voetgangersoversteekplaatsen. Echter op het stuk tussen de kruising Volendammerweg/IJdoornlaan en de kruising Zuiderzeeweg/IJdoornlaan is er geen enkel zebrapad te vinden. Ter hoogte van de Hilversumstraat, waar zich ook bushaltes bevinden en mensen dus vaak oversteken, zijn vanuit de bewoners de behoefte en wens geuit voor een beschermd oversteekplaats.
De weg is een 50km weg, maar er worden al gauw snelheden waargenomen van 70 á 80 km per uur, terwijl ook veel kinderen hier de weg oversteken.
Onze stadsdeelcommissielid Paul Scheerder heeft tijdens de commissievergadering van afgelopen woensdag gepleit voor een voetgangersoversteelplaats op dit punt.
Portefeuillehouder vond dit een terecht punt en gaf aan dat IJdoorlaan haar aandacht heeft omdat deze weg een barrière in Noord is en op meerdere plekken moeilijk oversteekbaar is. Volgens de portefeuillehouder geldt dat ook voor de door Paul genoemde plek en dat er tijdens behandelen van ‘visie IJdoornlaan’ die binnenkort op onze agenda zal staan naar heel IJdoornlaan gekeken moet worden. Wordt dus gevolgd!