21 november 2012

Extra algemene ledenvergadering, bestuurlijk stelsel, vrijdag 23 november

Hierbij bent u uitgenodigd voor een extra algemene ledenvergadering over het bestuurlijk stelsel, die is belegd voor aanstaande vrijdag 23 november.

Op 5 juli heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid een wetsvoorstel aangenomen dat een einde maakt aan de mogelijkheid voor gemeentebesturen om stadsdelen zoals we die nu in Amsterdam kennen, in te stellen. De Eerste Kamer bespreekt het nu en als het wordt aangenomen en bij de behandeling is aangekondigd dat bij aannemen de wet voor de verkiezingen van maart 2014 in werking treedt. Het college van burgemeester en wethouders heeft plannen gepresenteerd voor een alternatief bestuurlijk stelsel, dat past binnen het wetsvoorstel dat er nu ligt.

Het bestuur heeft de afgelopen weken een brede consultatie van de leden georganiseerd, met een informatie-bijeenkomst, een Ledenpanel en een algemene ledenvergadering op 2 november. Op de ledenvergadering zijn twee moties aangenomen met een zwaarwegend advies aan de gemeenteraadsfractie over hoe politiek te handelen bij dit onderwerp.

Op 28 november neemt de gemeenteraad een besluit over de uitgangspunten voor een nieuw bestuurlijk stelsel. Een aantal leden heeft afgelopen weekend het bestuur verzocht om voor die datum een extra algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Zij willen de wijze waarop de fractie voornemens is uitvoering te geven aan de twee moties, aan de orde stellen.

Het bestuur roept daarom op vrijdag 23 november een ledenvergadering bijeen met één agendapunt: de verantwoording van de fractie over de uitvoering van de moties (http://www.pvdaamsterdam.nl/wp-content/uploads/2012/11/BriefVerantwoordingFractie.pdf)

Belangrijk: de partijreglementen staan toe om op korte termijn om redenen van spoedeisendheid een bijzondere algemene ledenvergadering te organiseren. Er gelden wel strenge eisen voor het aanleveren van agenda en voorstellen. Leden moeten in de gelegenheid gesteld worden om kennis te nemen van wat besproken wordt. Leden die over de uitvoering van de motie een voorstel willen voorleggen aan de ledenvergadering, dienen dit uiterlijk woensdagavond 19.00 uur bij het bestuur aan te leveren.
De definitieve agenda, voorstellen en andere stukken kunt u vanaf woensdagavond 21 november vinden op www.pvdaamsterdam.nl.

Datum: Vrijdag 23 november
Locatie: Boekmanzaal, Stopera, Amstel 1
Inlooptijd: 19:30
Aanvang: 20:00