Door op 31 januari 2011

Extra maatregelen ophalen grofvuil

Op veel plekken in Noord ligt afval sinds er niet wekelijks maar maandelijks grofvuil wordt opgehaald. PvdA –fractievoorzitter Markus Sanders vindt dit onacceptabel. ‘Vuil blijft soms weken liggen, dat doet afbreuk aan het woongenot van inwoners en is slecht voor het imago van Noord.

Verantwoordelijk Portefeuillehouder Paquay heeft ons beloofd dat vuil niet meer dan drie dagen op straat mag blijven liggen. Deze door hem zelf gestelde doelstelling wordt in de meeste gevallen niet gehaald. Ik ken zelfs situaties dat er hopen grof vuil langer dan een maand is blijven liggen. ‘
Sanders:‘ Bij het invoeren van het nieuwe beleid in september 2010 hebben wij portefeuillehouder Paquay gevraagd om de deelraad een evaluatie te sturen na 3 maanden, om maatregelen te nemen bij het ontstaan van onwenselijke situaties maar ook om na te denken over alternatieven zoals een inzamelplek per wijk voor grofvuil. Dit om te voorkomen dat er situaties ontstaan die we nu zien.’
De gevolgen van het maandelijks ophalen leidt tot veel ongenoegen bij de Noorderlingen. De PvdA heeft Paquay tijdens de raadsvergadering gevraagd op korte termijn om extra maatregelen te nemen om het afvalprobleem op te lossen.