Door Canan Uyar op 15 februari 2016

Feiten over Brandstichtingen in Noord

De afgelopen tijd zijn er verschillende berichten in de media verschenen over de brandstichtingen in Noord. Ook vanuit de politiek is hierop gereageerd, zoals door de VVD die heeft voorgesteld om cameratoezicht in te stellen. In de media wordt gesuggereerd dat er sprake is van een toename en een pyromaan die hiervoor verantwoordelijk is. Dit beeld wordt niet bevestigd door de politie. Zo is er ten op zichten van de afgelopen vijf jaar geen sprake van een toename op dit moment.

 

Wel is het zo dat in de buitenste stadsdelen van Amsterdam altijd meer brandstichtingen plaatsvinden dan in de binnenste stadsdelen. Ook in Nieuw-West is er bijvoorbeeld een hoger aantal brandstichtingen dan in de andere stadsdelen. Dit heeft uiteraard te maken met de ligging en het feit dat dit soort misdrijven zo veel mogelijk buiten het zicht worden gepleegd. De politie blijft desalniettemin inzet plegen op de brandstichtingen. Het opsporingsonderzoek loopt nog en na iedere brandstichting wordt sporenonderzoek gedaan. Vanuit het stadsdeel wordt extra aandacht besteed aan het zo snel mogelijk verwijderen van verkeerd geplaatst afval en andere potentiële brandhaarden.

 

Ook wordt er door het stadsdeel ingezet op het gebruik van whats’ap groepen en burgernet, zodat ook de bewoners van Noord een oogje in het zeil kunnen houden. De optie die door de VVD is genoemd, namelijk Noord voorzien van cameratoezicht, is op dit moment geen optie omdat dit niet in verhouding staat met de huidige problematiek.

 

Coby van Berkum

 

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar