Fractie in gesprek met leden op gezellige Parkpicknick