Door Canan Uyar op 15 maart 2016

Geen tweedeling @Vogelbuurt/IJplein

Het Hamerstraatgebied wordt een grote nieuwe wijk met liefst 2400 nieuwe woningen. Precies naast de Vogelbuurt/IJplein. PvdA fractie was benieuwd naar de mening, ideeëen en de eventuele zorgen van de bewoners en sleutelfiguren uit de buurt.

 

Wat schiet de bewoner en de buurt nou mee met deze ontwikkelingen? Waar zien ze lichtpunten en waar maken ze zich zorgen over?
Op 14 maart 2016 heeft de fractie een kleinschalig buurtkamer bijeenkomst in de buurt georganiseerd met sleutelfiguren en bewoners uit de buurt. Het was een fijne en inspirerende avond.
We hebben ons gezamenlijk verdiept op de ontwikkelingen van de Hamerstraatgebied:

-Wat voor kansen bieden deze ontwikkelingen voor de buurt?
-Hoe voorkomen we de eventuele tweedeling van oud en nieuw?
-Hoe zit het straks met het onderwijs,werkgelegenheid, sociale cohesie en maatschappelijke instellingen in de buurt?

Zoals gezegd een inspirerende avond die zeker een vervolg gaat krijgen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar