Gezocht: PvdA-kandidaten voor de stadsdeelcommissies

29 november 2017

Wil jij je inzetten voor je buurt en sociaaldemocratische politiek in de praktijk brengen? Vanaf vandaag kun je je kandidaat stellen voor de in maart 2018 te kiezen stadsdeelcommissie.

De PvdA in Noord zoekt enthousiaste kandidaten die voor de PvdA de ogen en oren van de buurt willen zijn. Niet alleen om adviezen uit te brengen aan de bestuurders van het stadsdeel, maar ook om adviezen, signalen en ideeën aan onze gemeenteraadsfractie te geven. Ook kunnen zij zelf met voorstellen, problemen en ideeën komen.

Waarom
Zoals het er nu naar uit ziet krijgt Amsterdam een nieuw bestuurlijk stelsel. De huidige bestuurscommissies in de stadsdelen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen door het College benoemde bestuurders/uitvoerders van centraal genomen beslissingen die worden geadviseerd door een stadsdeelcommissie per stadsdeel. De leden van deze (advies)commissies worden gekozen per woongebied. De verkiezingen daarvoor zijn tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat
De gekozenen vormen samen een adviserende stadsdeelcommissie die maximaal tweemaal per maand vergadert met de bestuurders. Daarvoor ontvangen de leden 350 euro per vergadering. In Noord zal de commissie bestaan uit 12 leden vanuit 3 gebieden: namelijk Oud-Noord, Noord-Oost en Noord-West.
Hoe het stelsel er precies uit gaat zien wordt nog in de gemeenteraad besproken. De definitieve besluitvorming is vlak voor kerst.

Wanneer
Vanaf vandaag (29 november 2017 ) tot 1 januari 2018 kun je je kandidaat stellen. Na 1 januari 2018 voert een kandidaatsstellingscommissie gesprekken met de kandidaten. De leden van de kandidaatstellingscommissie worden voor 1 januari bekend gemaakt. Houd onze website in de gaten voor meer informatie!

Wie
De leden die namens de PvdA in de stadsdeelcommissie worden gekozen hebben voor onze partij een vertegenwoordigende functie. Daarom verwachten wij dat zij:
• de PvdA-beginselen zijn toegedaan;
• zich betrokken voelen bij wat er in hun woongebied leeft;
• de ogen en oren willen zijn in dat gebied;
• contact onderhouden met aldaar actieve organisaties, groepen en individuen;
• zich informeren over plannen die er voor hun gebied zijn en daarover met inwoners communiceren;
• tweemaal per maand beschikbaar zijn voor overleg met het bestuur van het stadsdeel.

Als je zelf geen kandidaat kan of wil zijn maar mogelijk geschikte kandidaten weet, spreek die dan alsjeblieft daarop aan.

Hoe
Je kunt je aanmelden als kandidaat bij de voorzitter van de PvdA afdeling Amsterdam-Noord, Marijke van Schendelen, m.c.schendelen[@]alias.nl met een korte motivatie en een cv.

Ook vind je via de website van de gemeente de laatste informatie over het nieuwe bestuurlijk stelsel.

Wij hopen op veel reacties!

Vriendelijke groet,
Het bestuur van de PvdA Amsterdam-Noord,
Wiljan, Peter, Raja, Linde-Kee, Jamal, Mohammed en Marijke.