Door Canan Uyar op 22 september 2016

Klaprozenweg en –brug een hoofdpijndossier?

Sinds vorig jaar ligt de Klaprozenweg op de schop. Bewoners maken melding van geluidsoverlast, problemen met de veiligheid en communicatie met de gemeente. Wat doet de bestuurscommissie in Noord?

De gemeente Amsterdam bouwt op dit moment aan twee nieuwe bruggen over Zijkanaal I bij de Klaprozenweg in Amsterdam Noord. Eén voor fietsers en voetgangers en één voor autoverkeer. De werkzaamheden duren in totaal 2,5 jaar.

Sommige bewoners hebben geluidsoverlast door de bouw, anderen maken zich zorgen over  de veiligheid van de fietsers en de voetgangers die door tijdelijke omwegen hun weg moeten vinden in de buurt. Ook de communicatie vanuit de gemeente laat volgens bewoners heel wat te wensen over. Natuurlijk wordt het uiteindelijk er beter op maar als je dag in dag uit gevaarlijke capriolen moet uithalen om je weg in de wijk te vinden en over te steken dan lopen de irritaties hoog op.

De PvdA fractie heeft al lang twijfels over de ‘goed geregelde’ communicatie richting de bewoners en de veiligheid van de omwegen. In de bestuurscommissie heeft de PvdA hierover enige tijd geleden vragen gesteld aan het bestuur in Noord. De portefeuillehouder Saskia Groenewoud was naar eigen zeggen hard bezig om alles goed te laten lopen. Wel gaf zij aan dat dit een stedelijk project is. Ook zij liep her en der vast. Toch heeft ze toen wat betreft de communicatie en toegankelijkheid bewoners kleine verbeteringen voor elkaar gekregen.

Klachten bleven echter binnen stromen over de onveilige situaties en gebrekkige communicatie. Fractielid Canan Uyar heeft daarom afgelopen week weer vragen hierover gesteld aan het bestuur. De portefeuillehouder benadrukte dat ze continue in gesprek is met de verantwoordelijke wethouder Pieter Litjens. Binnenkort zou wethouder Litjens zelfs op bezoek komen bij dit project en in gesprek gaan met de bewoners. Zij keek er naar uit en wij natuurlijk ook.

Jammer genoeg kunnen we als bestuurscommissie niet veel meer doen dan signaleren en aankaarten van problemen bij stedelijke projecten. De regie ligt namelijk in handen van de centrale stad, het stadsdeel gaat hier niet over. Nu de klachten blijven binnenstromen, zal de PvdA fractie het probleem daarom onder de aandacht van de gemeenteraadsleden brengen. Dat is niet alleen van belang voor dit bouwproject, maar ook omdat Noord de komende jaren meer en meer zal bouwen. Meer bouwprojecten mogen niet leiden tot méér irritaties.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar