Let op de verhouding wonen en voorzieningen in NDSM

Door Régine Anmuth op 20 september 2019

Afgelopen woensdagavond stond voorontwerp bestemmingsplan NDSM-werf West op de agenda van onze stadsdeelcommissie. Het ging om een herziening van bestemmingsplannen voor dit gebied uit 2014. In 2014 werd voorgesteld dat er 1500 woningen (212.500 m2) op het NDSM-werf West zouden komen en er voor niet- woonprogramma lees o.a. voorzieningen zou 178.000m2 gereserveerd worden. Herziening in 2019 gaat uit van 4900 woningen (414.000m2) en een niet woonprogramma van 130.000m2.
Dit baarde ons commissielid Régine Anmuth zorgen, haar bijdrage tijdens de vergadering was dan wees voorzichtig met deze plannen want de voorzieningen in de omliggende wijken zijn al schaars. Ook gaf ze aan dat er extra aandacht moet komen voor ongedeelde wijk en dat voorkomen van tweedeling bij zo’n grote bouwopdracht naast bestaande wijken een pré is.
Het advies richting de college is in wording.