Lood in kraanwater houdt de gemoederen bezig!

12 december 2019

Lood in kraanwater en lodenleidingen in woningen houdt de gemoederen bezig in Noord en dan voornamelijk in Tuindorp-Oostzaan, Tuindorp-Buiksloot en Tuindorp-Nieuwendam.
Afgelopen dagen zagen we dat AT5, het Parool, NOS en NRC aandacht hieraan besteden.
‘Er komt vergif uit de kraan’ riepen bewoners, ook zien we dat bewoners niet meer uit eigen kraan durven te drinken en dus met flessen water aan het sjouwen zijn van tappunten in de omgeving. We vinden het vreselijk dat bewoners als het ware in het ongewisse gelaten worden. Ze wonen heel wat jaren daar en nu pas wordt bekend gemaakt dat ze wellicht lodenleidingen in huis hebben. Of hun drinkwater wel of niet veilig is en wanneer de leidingen vervangen worden laat nog op zich wachten. Dit baart ons zorgen.
Daarom hebben we tijdens de stadsdeelcommissivergadering van 4 december vragen hierover gesteld aan de portefeuillehouder.
Ymere, eigenaar van de meeste huizen in de genoemde dorpen wilt de leidingen gaan vervangen maar bewoners moeten zelf het initiatief nemen om hun water op lood te laten testen.
Dat lijkt ons een onmogelijke opgave wil je uiteindelijk alle lodenleidingen goed gaan vervangen. In deze buurten wonen veel kwetsbaren, digibeten en mensen die laaggeletterd zijn. Heel veel van deze mensen zijn niet eens op de hoogte van het ernst van de situatie. Wat Ymere ook zegt de communicatie richting de bewoners is volgens hun niet optimaal.
Dus de verwachting dat mensen zelf een watertest aanvragen is niet haalbaar.
We hebben deze situatie en onze zorgen over de communicatie aan de portefeuillehouder voorgelegd en gevraagd hierin namens de bewoners met Ymere te bemiddelen.
Ons leek het namelijk wenselijk dat Ymere zelf in eigen woningen zo’n test moet uitvoeren zodat alle bewoners weten of ze met een gerust hart water uit de kraan kunnen drinken.
Volgens de portefeuillehouder waren woningen door Ymere in blokken verdeeld en hoefden daarom niet alle kranen getest te worden. Een huishouden per blok testen zou voldoende moeten zijn. En wat betreft de communicatie wilde de portefeuillehouder graag een bemiddelende rol spelen en was ze bereid de vragen van de bewoners door te spelen naar Ymere.
Feit is dat bewoners ongerust blijven want de tot nu toe uitgevoerde metingen laten af en toe schrikbarende loodgehaltes in het water zien. Inmiddels heeft ook onze collega’s in de Stopera dit onderwerp op de Amsterdamse agenda gezet.

We delen de zorgen van onze bewoners en zullen zowel vanuit de stadsdeelcommissie als vanuit de Raad ons blijven inzetten om hun hierbij bij te staan.