Door op 25 juni 2012

Maatregelen tegen huisuitzettingen en behoud sociaal raadslieden

De raadsvergadering van de deelraad in Noord op 20 juni stond in het teken van de behandeling van de Voorjaarnota. Het stadsdeel moet net als afgelopen jaar fors bezuinigen.
PvdA fractievoorzitter Markus Sanders vindt het belangrijk dat de gevolgen van deze bezuinigingen met name voor de meest kwetsbare inwoners van Noord, zoals mensen met een laag inkomen, kinderen en ouderen, zoveel mogelijk beperkt blijven.

De PvdA heeft daarom een motie ingediend, die met algemene stemmen door de deelraad is aangenomen, waarbij het dagelijks bestuur de opdracht krijgt om de capaciteit van de sociaal raadslieden ook in 2013 op peil te houden. Sanders: ’De vraag naar schuldhulpverlening en diensten van de sociaal raadslieden neemt toe. De raadslieden voorzien in een behoefte voor burgers in Noord die door allerlei oorzaken niet mee kunnen komen en onvoldoende in staat zijn om zelf een oplossing voor hun problemen te zoeken. Zij spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de doeltreffendheid en snelheid van schuldhulpverlening. Een afname van deze diensten leidt tot mensen die langer in schulden zitten met alle gevolgen van dien’.
Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de grote toename van het aantal huisuitzettingen in Noord. Sanders: ’een aantal jaar geleden is via het project “Vroeg erop af” succesvol het aantal huisuitzettingen teruggedrongen, wij zijn geschrokken van de enorme stijging die nu zichtbaar is. Daarom heeft de PvdA, samen met de coalitiepartners, een motie ingediend waarin aan het DB wordt gevraagd om op korte termijn uit te zoeken wat de oorzaak is van deze toename. En om te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om het beleid te verbeteren.