Door Canan Uyar op 13 april 2014

Marijke van Schendelen nieuwe voorzitter afdelingsbestuur

‘Samen staan we sterk voor een sociaal Noord’.

Amsterdam-Noord is vitaler en dynamischer dan ooit. Als politieke partij moeten we dat koesteren en faciliteren.
Het is mij een eer en genoegen om sinds 1 april voorzitter te zijn van de afdeling Amsterdam-Noord. . Een eer omdat onze afdeling behoort tot een van de grotere binnen de PvdA, dankzij de inzet van onze leden. Een genoegen, omdat het fantastisch is om met een enthousiast gezelschap een steentje bij te dragen aan de kwaliteit van ons bestaan, hier in Noord, in ons land en binnen Europa, met uiteraard oog voor de mondiale ontwikkelingen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar