Door op 8 maart 2016

Meer afvalscheiding: Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee

Meer afvalscheiding plus minder afval:

Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee

 

100 gezinnen. 100 dagen. 100% afvalvrij. Kan dat? – 100-100-100 is een project waarin 100 mensen, gedurende 100 dagen, 100 procent van hun afval scheiden en proberen om zo min mogelijk afval te produceren. Op diverse sites is een online platform, waarop dagelijks gedurende 100 dagen nieuwe tips, filmpjes en opdrachten staan. De 100 deelnemers kunnen er hun resultaten delen en elkaar tips geven. Alles is online te volgen. Ongeveer 3000 mensen in 29 gemeenten gaan tegelijkertijd (van 1 april tot 9 juli 2016) de uitdaging aan. Amsterdam doet niet mee. De PvdA in Amsterdam Noord had dat graag anders gezien.

 

Het grootste deel van de materialen in ons huishoudelijk afval is te hergebruiken of te recyclen. Van materialen zoals plastic, papier en gft worden nieuwe producten gemaakt. Daarvoor moet het afval wel gescheiden worden.  Beter voor het milieu is zelf de hoeveelheid afval flink terug te dringen. Bijvoorbeeld door bewust boodschappen te doen. Amsterdam loopt ver achter bij het scheiden van afval.  Van de 370 kilogram die elke Amsterdammer per jaar weggooit, belandt 73 procent bij het restafval. in het ongescheiden restafval zit 9 kilo kattenbakkorrels en 21,6 kilo sanitaire restproducten zoals luiers, maar ook 13,4 kilo glas, 14,2 kilo textiel, 38,6 kilo papier, 21,7 kilo plastic, 79,4 kilo groente of fruit en 12,5 kilo tuinafval.

Iedereen in Amsterdam betaalt hetzelfde bedrag voor het ophalen en verwerken van zijn afval – de afvalstoffenheffing. Dat bedrag blijft hetzelfde, of we als Amsterdammers afval scheiden of niet. Veel gemeenten zamelen hun afval anders. Daar wordt GFT (groente-, fruit- en tuinafval, red.) en papier aan huis opgehaald, in tegenstelling tot Amsterdam. Dan gaat het afvalscheidingspercentage al gauw naar 50 of 55 procent.  Dat dat in een stad als Amsterdam met hoogbouw en de binnenstad niet  goed gescheiden kan inzamelen klopt niet. Het kan wel. Steden als Nijmegen en Maastricht kunnen het, ook in hun binnensteden. Dan moet Amsterdam het ook kunnen.

Het college van Amsterdam heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om het percentage afvalscheiding te verhogen van 27 procent naar 65 procent. Dat staat ook als ambitie in het hoofdlijnenakkoord in Amsterdam Noord. De voorstellen van het college zullen naar verwachting op 8 maart a.s. worden gepresenteerd. Één ding is al wel duidelijk: het college wil één centraal gestuurde afvalverwerking. Geen eigen aanpak meer per stadsdeel. Dat betekent dat wij als bestuurscommissie in Noord goed moeten kijken wat een nieuwe aanpak betekent voor Noord. Daarom wil de PvdA het college voorstel zsm met de rest van het algemeen bestuur bespreken.

Meer info: www.100-100-100.nl/