Door Canan Uyar op 16 maart 2014

Naar de moskee in de van der Pekstraat

Lijsttrekker Coby van Berkum en kandidaat voor de bestuurscommissie Canan Uyar zijn op bezoek geweest in de moskee aan de van der Pekstraat.
Een gezellige bijeenkomst waar Coby en Canan onder het genot van een kopje Turkse thee nader hebben kennisgemaakt en gesproken met een groep van zo’n 15 mensen.
Coby heeft verteld waar zij en de PvdA voor staat, wat ze als portefeuillehouder onderwijs, zorg, jeugd, werkloosheid, armoede gedaan heeft afgelopen vier jaar en wat zij de komende vier jaar wil doen. Canan gaf aan wat zij als raadslid heeft gedaan en waar zij zich de komende periode voor wil inzetten. Vervolgens hebben mensen vragen gesteld over maatschappelijke onderwerpen die spelen in Noord. Coby heeft met het moskeebestuur afgesproken om elkaar na de verkiezingen opnieuw te spreken om de problemen nader aan te horen. Al met al een zeer leuk en nuttig bezoek.

IMG_1878

IMG_1896

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijk werker. Ze werkt op projectbasis voor verschillende organisaties zoals zelforganisaties, gemeenten en het ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit en geeft advies over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Canan werd in 2010 en in 2014 met voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekozen.

Meer over Canan Uyar