Door op 10 juni 2016

Noord gaat stevig door met zelfbouw

In Amsterdam Noord  worden de meeste zelfbouwwoningen van alle stadsdelen gebouwd. Een goede zaak. De PvdA vraagt aandacht voor overleg met buurtbewoners en het beschikbaar maken van zelfbouw voor lage inkomens is nodig. 

 

Het bestuur in Noord heeft in beeld gebracht waar zelfbouwers met de bouw van een nieuwe woning aan de slag kunnen gaan. Alle locaties waar dat kan staan in een lijvig document. De PvdA ziet in zelfbouw enorme kansen voor extra woningbouw en extra kwaliteit voor Noord. Daarom is de PvdA blij met de resultaten van het onderzoek.

 

De PvdA heeft bij enkele locaties wel wat vragen. En niet alleen de PvdA. De vergaderzaal zat vol met bewoners van de Dillestraat. Die zijn niet tegen de bebouwing, maar de inpassing in de omgeving riep vragen op. De PvdA vond dat ook, en had hetzelfde gevoel bij de locatie Molenwijk. Gelukkig zegde het bestuur toe om in overleg met de bewoners te gaan, en de plannen zo nodig aan te passen. Goed overleg vindt de PvdA nodig, en dat gaat dus gebeuren. Niet iedere locatie hoeft ook bebouwd te worden. De PvdA was tevreden.

 

De PvdA vroeg weer aandacht voor zelfbouw voor lage inkomens. Er is méér mogelijk dan de voorstellen waar nu aan wordt gedacht. Denk aan kleinere kavels, ingroei eigendom (gemeente/corporatie zijn mede eigenaar, en stijgt het inkomen van de zelfbouwer, dan wordt hij ook méér eigenaar van het pand), en een catalogus voor goedkope maar ook duurzame woningen.

 

Het bestuur vond het goede voorstellen, en gaat hiermee verder aan de slag.