Noordse mentaliteit is er een van ’niet lullen maar poetsen’.