Door Alphons Muurlink op 3 februari 2017

Ouderen slachtoffer van sleutelkluisjeskraak. PvdA wil maatregelen.

Steeds meer ouderen worden er het slachtoffer van: de sleutelkluisjeskraak. Waren er in 2013 nog 200 inbraken, in 2016 was dit aantal al 800. Reden voor de PvdA om het bestuur te vragen maatregelen te treffen.

Sleutelkluisjes zijn bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar moeite hebben om de deur te kunnen openen voor bijv. mantelzorgers, de thuiszorg of andere ondersteuning. De sleutelkluis geeft deze hulpverleners de gelegenheid om zelf de sleutel van de voordeur te gebruiken na het intoetsen van een code. Landelijk zijn er 150000 sleutelkluisjes. Vaak blijken de sleutelkluisjes die worden gebruikt, onveilig. Ze zijn soms al binnen 15 seconden open te maken door een inbreker, die dan zonder problemen naar binnen kan in de woning, terwijl hij weet dat de bewoner kwetsbaar is.

Het programma Kassa van de Vara besteedde hier aandacht aan in de uitzending van 28 januari 2017. Ouderenbond Unie KBO-PCOB en de NOS wezen al in 2014 op de risico’s. Dat heeft tot heden blijkbaar onvoldoende tot maatregelen geleid. Reden voor de PvdA om het bestuur in Amsterdam-Noord te vragen om te kijken of er nadere afspraken met de thuiszorg kunnen worden gemaakt, en met het college van Amsterdam hierover in gesprek te gaan.

Naast de gemeente, kunnen bewoners ook zelf maatregelen treffen. Kijk voor meer informatie op de link

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

Alphons heeft een ruime ervaring als fractievoorzitter. Van 2004 tot 2006 was hij fractievoorzitter in de stadsdeelraad Noord. Kort na zijn verhuizing naar Almere werd hij daar in 2006 gekozen tot lid van de gemeenteraad en in 2009 tot fractievoorzitter benoemd. In 2010 was hij lijsttrekker in Almere en werd hij opnieuw fractievoorzitter. Sinds kort

Meer over Alphons Muurlink