Door op 2 januari 2017

Parkeerplaats Elzenhagen Noord wordt veiliger

In november jl. verscheen op AT5 een bericht over overlast voor bewoners van een  seniorenflat aan de G.J. Scheurleerweg.  Volgens bewoners wordt op de parkeerplaats naast de flat gedeald, is het een afwerkplek en is sprake van diefstal uit auto’s. Naar aanleiding daarvan heeft PvdA samen met de SP  opheldering gevraagd aan het bestuur van ons stadsdeel.

Twee meldingen

Daaruit blijkt bij de politie een inbraak auto  en een straatroof met letsel bekend te zijn, beiden in een periode van 20 oktober tot 1 november. Andere incidenten zijn in 2016 niet gemeld, ook niet bij het Stadsdeel. De politie neemt de parkeerplaats regelmatig mee in de surveillance maar ook dan wordt niets opvallends gezien.  Natuurlijk is overlast vervelend, maar pas als dit bij het stadsdeel of politie bekend is, kan gekeken worden of er iets aan gedaan kan worden.

Troosteloos

PvdA fractievoorzitter Alphons Muurlink: ‘Ik loop dagelijks langs de parkeerplaats. Het ligt op de route naar mijn huis. De parkeerplaats is troosteloos, afgelegen en donker. De PvdA is daarom blij dat het stadsdeel sinds september in gesprek met Stadgenoot is over verbetering van de sociale controle van de parkeerplaats.  Door een ander en intensiever gebruik van de parkeerplaats kan de sociale controle namelijk verbeteren.’

Speeltuin en intensiever gebruik

Een gedeelte van het parkeerterrein wordt ingericht als speelvoorziening voor de school en de wijk. In de herfst van 2017 begint Stadgenoot met de bouw van nieuwe woningen tegenover de parkeerplaats. Bewoners van dit complex gaan ook gebruik maken van de parkeerplaats. De verwachting is dat door intensiever gebruik van de parkeerplaats de sociale controle zal verbeteren.

Onderzocht wordt of de ontmoetingsruimte van seniorencomplex De Wasknijper kan worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten en het houden van overleggen van de bewonersverenigingen en de Wijkraad. Hierdoor worden de omliggende buurten direct betrokken bij het seniorencomplex wat ten goede komt van de sociale controle.

Stadgenoot onlangs een camera bij de ingang van het seniorencomplex geplaatst om het veiligheidsgevoel van bewoners van het complex te vergroten. Mobiel cameratoezicht op de parkeerplaats is gezien de huidige situatie een te zwaar middel volgens het stadsdeelbestuur. De PvdA is het daarmee eens.

Mochten er toch meer incidenten zijn de komende periode, dan vraagt de PvdA de bewoners dit vooral te melden, zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen.