Door Canan Uyar op 2 juni 2014

Petitie met 500 handtekeningen voor bushalte Floraparkbad

Studentmoeders willen bushalte Floraparkbad terug.

Bestuurscommissie lid Canan Uyar van de PvdA heeft tijdens de Algemene Bestuursvergadering een petitie met 500 handtekeningen overhandigd aan Wethouder Saskia va Groenewoud.
Uyar trad op als ambassadeur voor 6 studentmoeder en hun leerkracht Netty van OBS Overhoeks. Uyar: ‘Tijdens een werkbezoek heb ik de petitie en de handtekeningen overhandigd gekregen met het verzoek hier werk van te maken’.

De moeders waren boos en teleurgesteld dat de GVB de bushalte voor het Floraparkbad heeft wegbezuinigd. Hierdoor moeten ze met hun kinderen voor en na het zwemmen lange afstanden lopen. Zeker tijdens de wintermaanden bracht dit onrust en ongemak met zich mee. In het donker heen en weer lopen met kleine kinderen is niet fijn en niet veilig.

Wanneer hun kinderen op school zitten krijgen de studentmoeders Nederlandse les van Juf Netty. De moeders hebben een project bedacht. Namelijk het verzamelen van handtekeningen om hun halte terug te krijgen. Zo bedacht zo gedaan, met zijn zessen hebben ze ruim 500 handtekeningen verzameld en die mocht Bestuurscommissie lid Canan Uyar tijdens haar werkbezoek in ontvangst nemen.
Uyar is heel trots op deze vrouwen, die een Egyptische, Turkse, Indiase, Braziliaanse en Marokkaanse achtergrond hebben. Uyar: ‘Tijdens het leren van de Nederlandse taal hebben deze studenten ook een stuk burgerschap en participatie in praktijk weten te brengen’.

De petitie ligt nu bij de Portefeuillehouder, die beloofde afgelopen woensdag haar best te zullen doen om dit verzoek bij de GVB en de Stadsregio aan te kaarten.

De PvdA fractie wacht dit af en zal zeker een vinger aan de pols houden. De fractie heel blij met dit initiatief en hoopt dat dit meer Noordelingen stimuleert om actief te zijn in Noord voor Noord.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar