Door op 2 oktober 2017

Pleidooi voor één toekomstplan voor Noord

Noord is booming! De nieuwe bouwprojecten springen als paddenstoelen uit de grond. Over zijn of verschijnen bouwkranen. Maar die bouwprojecten hebben ook een risico.

 

De PvdA maakt zich zorgen om de versnippering in de planvorming in Noord door de vele ontwikkelprojecten die in Noord spelen. Er zit geen samenhang in. Een voorbeeld bleek weer tijdens de bespreking over de nieuwbouwplannen voor de Klaprozenweg Oost op 27 september jl. In het gebied waar de Praxis is gevestigd moeten veel woningen worden gebouwd, en wordt het hele gebied op de schop genomen. Een deel van de bedrijven wordt verplaatst naar de locatie Melkweg. Maar dat heeft nu niet die bestemming. Bovendien heeft men voor de plannen van Havenstad Oost de Melkweg op het oog als noodzakelijke sportvelden.

 

Door deze versnippering worden kansen gemist om in geheel Noord, dus ook in de bestaande en vaak kwetsbare oude wijken, de stedelijke kwaliteit integraal te verbeteren. De PvdA maakt zich verder onder meer zorgen over de bereikbaarheid gedurende en na de bouwperiode, over de betaalbaarheid van woningen voor verschillende doelgroepen en de spreiding van doelgroepen over de oude én nieuwe wijken, de samenhang van de economische ontwikkeling van het oude en het nieuwe noord, en het totale voorzieningenniveau voor nieuwe en bestaande wijken door deze versnipperde ontwikkeling. De andere partijen in het Algemeen Bestuur van Amsterdam Noord delen de zorgen, en hebben die zorg ook verschillende keren onder de aandacht van het college gebracht.

 

Er is geen tijd te verliezen wat de PvdA betreft. Daarom wil de PvdA een integraal toekomst bestendig plan voor de ontwikkeling van Noord in relatie tot de bestaande gebieden op de volgende terreinen: bereikbaarheid, economie, maatschappelijke voorzieningen en wonen, groen en duurzaamheid.

Noord zelf moet het initiatief nemen om met een plan te komen. Daarom heeft de PvdA een voorstel ingediend. Op 18 oktober a.s. spreekt het Algemeen Bestuur hier verder over.

 

Alphons Muurlink

Fractievoorzitter