10 december 2013

Positieve programmabegroting

De raadsvergadering van de deelraad in Noord op 27 november stond in het teken van de behandeling van de laatste programmabegroting van deze periode. Bij de verkiezingen in maart 2014 zal de deelraad vervangen zal worden door een bestuurscommissie.
PvdA fractievoorzitter Markus Sanders is positief: ‘wij zijn blij dat na jaren waarin het stadsdeel fors moest bezuinigen, het komende jaar een aantal bezuinigingsmaatregelen teruggedraaid kan worden. Maar wij hebben nog steeds zorgen over de toenemende armoede en de gevolgen die dit heeft voor mensen die zich in zo’n situatie bevinden’.
In de Vogelbuurt en Nieuwendam lopen veel jongeren op straat die overlast veroorzaken maar ook zelf veel problemen hebben. De PvdA heeft daarom een motie ingediend om streetcornerwork in staat te stellen om met deze jongeren te werken aan structurele oplossingen voor deze problemen. Daarnaast is een motie ingediend voor het ondersteunen van een initiatief om het sporten door jongeren met leer- en gedragsproblemen te stimuleren.
Sanders: ‘Ook het onderhoud van de openbare ruimte blijft een aandachtspunt, het bestuur heeft de opdracht gekregen waarin het schoonhouden van Noord gecombineerd wordt met het bevorderen van werkgelegenheid.’