Door Canan Uyar op 14 april 2015

PvdA-Amsterdam dag in Noord

11 april 2015 was een inspirerende dag voor de PvdA Amsterdam.
De stedelijke fractie, bestuurscommissies en afdelingsbesturen waren bij ons te gast in het huis van de wijk De Meeuw in Amsterdam-Noord.

Het doel van deze bijeenkomst was het optimaliseren van de onderlinge verbinding en samenwerking.

Inhoudelijke thema’s: sociaal, zorg, werk, woningbouw, onderwijs en veiligheid werden in aparte groepen behandeld, werden nader besproken en inzichtelijk gemaakt.

Een gezamenlijke wandeling door de Vogelbuurt en het Storkgebeid gaf de PvdA’ers meer inzicht en informatie over de buurt.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar